Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Bijeljini

OSUĐEN ZBOG POLNOG NASILJA NAD DJETETOM

23.03.2017.

OSUĐEN ZBOG POLNOG NASILJA NAD DJETETOM

U Okružnom sudu u Bijeljini, održano je ročište za prihvatanje sporazuma o priznanju krivice i pretres za izricanje krivično-pravne sankcije, nakon čega je dana 02.02.2017. godine u prisustvu Okružnog javnog tužioca, optuženog i njegovog branioca, donijeta i javno objavljena presuda kojom je optuženi S.S. proglašen krivim zbog krivičnog djela - polno nasilje nad djetetom iz člana 195. stav 4. u vezi sa stavom 2. KZ RS.
Sud je optuženog osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, u koju se uračunava i vrijeme provedeno u pritvoru u periodu od 09.12.2016. do 02.02.2017. godine.

Shodno članu 99. stav 1. Zakona o krivičnom postupku, optuženi S.S. je dužan naknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu od 150,00 KM u roku od 15 dana računajući  od pravosnažnosti ove presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja, s tim što se isti oslobađa obaveze plaćanja troškova branioca po službenoj dužnosti.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh