Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Bijeljini

OSUĐEN ZA RATNI ZLOČIN

24.03.2017.

OSUĐEN ZA RATNI ZLOČIN

Okružni sud u Bijeljini, je nakon održanog javnog glavnog pretresa, dana 01.02.2017. godine, donio i javno objavio presudu kojom je optuženi T.D. proglašen krivim zbog krivičnog djela – ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ bivše SFRJ.
Sud je optuženom izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 3 (tri) mjeseca.

Iz presude :

T.D., sa ostalim podacima kao u spisu predmeta,

KRIV JE

što je:

u periodu, od druge polovine jula do početka avgusta 1992. godine, za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, u vremenu; od početka aprila 1992. godine do kraja novembra 1995. godine, između organizovanih oružanih snaga Armije Republike Bosne i Hercegovine i, Hrvatskog vijeća odbrane, s jedne strane i, Vojske Republike Srpske, s druge strane, kršeći pravila međunarodnog humanitarnog prava, i to, odredbi člana 3 stav 1. tačka a) Ženevske Konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata od 12. 08. 1949. godine (Konvencija IV) i, odredbi člana 13 stav 2. u vezi sa članom 4 stav 2. tačka a) Dopunskog Protokola uz Ženevske Konvencije od 12.08.1949. godine, o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba (Protokol II), kojima se zabranjuje; povrijeđivanje života i tijela, ubijanje, osakaćenje, svirepost i mučenje, nečovječno postupanje, primjena mjera zastrašivanja i sličnih radnji prema civilnom stanovništvu – civilima, čiji je osnovni motiv, izazivanje straha, nesigurnosti i poniženosti kod civilnog stanovništva, kao pripadnik oružanih snaga BiH, Teritorijalne odbrane S., kasnije, ... divizije Armije RBiH S., nakon lišenja slobode civila srpske nacionalnosti, V. Z. i, malodobnog N. M., rođen ..., u S., opština S., od strane pripadnika TO S., njihovog dovođenja u selo M., područje opštine S. i, smještaja – zatvaranja u jednu od kuća u M.,  tokom sedam dana, koliko su V. i N. držani u toj kući, svjestan da se radi o civilima srpske nacionalnosti, u više navrata je dolazio, izvodio ih pojedinačno u drugu prostoriju iste kuće, ispitivao, prijetio da će ih zaklati i da neće izaći živi, psujući im četničku majku, i fizički zlostavljao, naređujući im da sjednu na krevet, a potom bi ih udarao, rukama i policijskom palicom po leđima, kičmi, glavi i vratu, prouzročivši obojici tjelesne povrede, u vidu uboja i modrica, po leđima, a V. i, krvarenje, u predjelu glave i lica,

           dakle, u vrijeme oružanog sukoba, kao pripadnik oružanih snaga jedne od strana u sukobu, kršeći pravila međunarodnog prava, namjerno narušio tjelesni integritet, nečovječno postupao i, primjenjivao mjere zastrašivanja prema civilnim licima, 
    
 čime je počinio, krivično djelo – ratni zločin protiv civilnog stanovništva – iz člana 142 stav 1. KZ bivše SFRJ, 

 pa ga sud,  temeljem navedene i, odredbi člana 41, člana 42 i člana 43 istog zakona, 


O S U Đ U J E


 NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 1 (JEDNE) GODINE I 3 (TRI) MJESECA.

 Optuženi se obavezuje nadoknaditi troškove krivičnog postupka, čija visina će biti određena posebnim rješenjem.

 Temeljem odredbe člana 108. stav 3. ZKP RS, oštećeni N. M. se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuje na parnicu.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh