Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Bijeljini

POTVRĐENA PRESUDA OKRUŽNOG SUDA U BIJELJINI

05.02.2018.

Presudom Vrhovnog suda Republike Srpske broj 12 0 K 004724 17 Kž 6 od 09.11.2017. godine odbijena je , kao neosnovana, žalba okružnog javnog tužioca u Bijeljini i žalba branioca optuženih T.R. i T.M., te potvrđena presuda Okružnog suda u Bijeljini broj  12 0 K 004724 16 K 2 od 09.06.2017. godine.

Iz presude Okružnog suda u Bijeljini broj  12 0 K 004724 16 K 2 od 09.06.2017. godine  :

T.R. i T.M. , sa ostalim podacima kao u spisu predmeta,

KRIVI SU

što su,

dana 18.08.2014.godine, u Bijeljini, nakon što je optužena T.R. prethodno odlučila da liši života V. D. sa kojim se oko 15 godina poznavala, viđala, komunicirala i bila u poslovnim odnosima, a što je njen sin optuženi M. znao i obećao joj pomoći u obezbjeđenju vozila sa kojim bi se uklonili sredstava i tragovi usmrćenja i leš ubijenog, te u tu svrhu, po dogovoru sa njom, svjestan da joj pomaže u lišenju života V. D., od poznanika B.N. pokušao obezbijediti vozilo, u čemu nije uspio, nakon čega je optužena R. od V. S. uzela vozilo marke „Opel zafira“,  a od S. G. zajedno sa optuženim M. vozilo marke „Audi“, da bi, nakon što je V. D. oko 21,15 sati došao u njihovu kuću  u B., u toku rasprave i prepirke oko vraćanja kredita i žiranata, uzela kuhinjski nož dužine sječiva 20 cm, u namjeri da ga liši života, dok je D. sjedio na kauču, zadala mu oštricom noža više udaraca u predjelu grudnog koša i leđa, nanjevši mu ubodne rane sa lijeve strane grudnog koša, srčanog mišića, zadnje strane desne i lijeve strane grudnog koša sa presječenosti dijafragme i vijuge tankog crijeva, što je dovelo do naglog iskrvavljenja, prvenstveno iz srčanog mišića, usled čega je preminuo na licu mjesta, a zatim njegovo mrtvo tijelo vozilom „Audi“ odvezli do šljunkare kod Pavlovića mosta i bacili u žbunje, te istim vozilom kauč sa tragovima krvi, rasklopljen u dijelove, odvezli i bacili u kanal Dašnica u Bijeljini,

  dakle, T. R. drugog lišila života, a  T. M. joj sa umišljajem u tome pomogao,

 čime je, optužena T. R.,  počinila krivično djelo - ubistva iz člana 148 stav 1 Krivičnog zakona RS, a optuženi T. M., krivično djelo – ubistvo iz člana 148 stav 1 Krivičnog zakona RS u vezi člana 25 istog zakona, pa  ih sud na osnovu istog zakonskog propisa a primjenom članova 32 i 37  Krivičnog zakona Republike Srpske, a u odnosu na optuženog T. M. i odredbi člana 38 stav 1  KZ RS

O S U Đ U J E

1. T.R., NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 15 (petnaest) GODINA u koju joj se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 26.8.2014. godine pa nadalje

2. T. M.,  NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 6  (šest) GODINA i 6 (šest) MJESECI u koju mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 26.8.2014. godine pa nadalje

Optuženi T. R. i M. se oslobađaju dužnosti da naknade troškove krivičnog postupka i paušala zbog lošeg imovnog stanja, jer bi njihovim plaćanjem bilo dovedeno u pitanje izdržavanje optuženih, a u skladu sa članom 99 stav 4 Zakona o krivičnom postupku RS.

Na osnovu člana 62 KZ RS od optuženih se oduzima kuhinjski nož marke „EUROCUT F . DICK“ sa natpisom na dršci „GILDE“  ukupne dužine 34,5 cm i oštrice dužine 20 cm kao predmet upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela.

     Oštećeni V. M., G. i V. se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu a u skladu sa članom 108 stav 3 Zakona o krivičnom postupku RS.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh