Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Bijeljini

ODREĐEN PRITVOR OPTUŽENOM ZA KRIVIČNO DJELO TEŠKO UBISTVO

09.03.2018.

Okružni sud u Bijeljini je dana 09.03.2018. godine donio rješenje kojim je odredio pritvor prema optuženom  N.B. zbog krivičnog djela – teško ubistvo iz člana 128 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 22/00“), koji može trajati do završetka glavnog pretresa, a koji se ima računati od 05.03.2018.godine kada je optuženi lišen slobode.
 
Pritvor je određen iz razloga koji su propisani u članu 191 stav 2 tačka 1 Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni list SFRJ“ broj 26/86, 74/97, 57/89 i 3/90 te „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 4/93, 26/93,14/94, 6/97 i 61/01 – u daljem tekstu : ZKP RS)

Po isteku dva mjeseca od pravosnažnosti ovog rješenja sud će ispitati da li još postoje razlozi za pritvor i donijeti rješenje o produženju ili ukidanju pritvora.

Iz rješenja Okružnog suda u Bijeljini, broj 12 0 K 006720 18 Kv od 09.03.2018. godine:

Imajući u vidu prijedlog Okružnog javnog tužioca, izjašnjenje optuženog i njegovog branioca te spis krivice optuženog ovaj sud je odlučio kao u izreci iz sljedećih razloga:

Prije svega, ovo vijeće nalazi da postoji osnovana sumnja da je optuženi na način, mjesto i vrijeme detaljnije opisano u dispozitivu optužnice učinio krivično djelo koje mu je tom optužnicom stavljeno na teret. Tačnije dokazni materijal koji je dostavljen od strane Okružnog javnog tužioca uz tu optužnicu prema mišljenju ovog vijeća je relevantan i dovoljan da bi se na osnovu njega mogao izvesti zaključak o postojanju osnovane sumnje da je predmetno krivično djelo učinjeno i je optuženi N.B., zajedno sa drugim optuženim licima, učestvovao u njegovom izvršenju.

Pored postojanja osnovane sumnje kao osnovnog temeljnog uslova za donošenje odluke o pritvoru ovaj sud nalazi da u konkretnom slučaju postoje i posebni razlozi zbog kojih treba odrediti pritvor a koji su propisani članom 191 stav 2 tačka 1 ZKP RS. Naime, optuženi je lice koje je nakon izvršenja krivičnog djela napustilo ranije prebivalište koje je prema njegovim riječima bilo u Sarajevu i otišao u inostranstvo te je na taj način postao nedostupan organima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske zbog čega je u odnosu na njega raspisana međunarodna potjernica, na osnovu koje je na graničnom prelazu Višegrad isti lišen slobode od strane Jedinice granične policije. Inače, optuženi je državljanin Makedonije i u toj državi mu živi porodica, on nema državljanstvo Bosne i Hercegovine  te na teritoriji Bosne i Hercegovine ne posjeduje nikakvu imovinu što znači da ničim nije vezan za Bosnu i Hercegovinu, sem rodbinskih veza, tako da ne postoje nikakvi objektivni, a niti subjektivni razlozi zbog kojih optuženi, po izlasku na slobodu, ostao da živi u BiH. U navedenim okolnostima ovo vijeće nalazi da bi optuženi, ukoliko bi se našao na slobodi ponovo pobjegao te bi na taj način ponovo postao nedostupan pravosudnim organima Bosne i Hercegovine, što je bio razlog donošenja odluke o određivanju pritvora prema njemu.

Ovo vijeće takođe nalazi da niti jednom drugom mjerom, pa ni jemstvom, se u okolnostima konkretnog slučaja ne mogu postići isti ciljevi kao pritvorom zbog čega je obilo prijedlog branioca o prihvatanju ponuđenog jemstva.

Nasuprot navedenom ovaj sud smatra da nisu ispunjeni zakonski uslovi za određivanje pritvora iz pritvorskih razloga propisanih u članu 191 stav 2 tačka 2 ZKP RS, kako to predlaže Okružni tužilac jer u svom prijedlogu tužilac nije naveo konkretne, osobite okolnosti koje potvrđuju postojanje osnovane bojazni da će optuženi ometati krivični postupak uticajem na svjedoke i saučesnike. Za određivanje pritvora po ovom osnovu nije dovoljno da se istakne samo apstraktna mogućnost uticaja na pomenuta lica kako to čini tužilac zbog čega je njegov prijedlog u tom dijelu odbijen.

Zbog svega izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja a na osnovu člana 199 stav 1 ZKP RS.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh