Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Bijeljini

IZREČENA KAZNA ZATVORA OPTUŽENOM ZBOG KRIVIČNOG DJELA - RAZBOJNIŠTVO

12.03.2019.

 

Okružni sud u Bijeljini je dana 04.02.2019. godine donio i javno objavio presudu kojom je optuženi M.A. oglašen krivim zbog izvršenja krivičnog djela – razbojništvo iz člana 233 stav 2 u  vezi sa stavom 1  Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 23 istog zakona, pa mu je sud na osnovu navedene zakonske odredbe a primjenom odredaba člana 37, 38 i 39 stav 1 tačka 2 Krivičnog zakonika Republike Srpske izrekao kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 3 (tri) mjeseca.

     Istom presudom optuženom je na osnovu člana 44 Krivičnog zakonika Republike Srpske uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 25.12.2017. godine do 12.01.2018. godine.

Na osnovu člana 108 stav 3 Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni su sa imovinskopravnim zahtjevom upućeni na parnični postupak.

Osuđeni je na osnovu člana 99 st. 4 Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oslobođen obaveze plaćanja troškova krivičnog postupka i paušala pa isti padaju na teret budžetskih sredstava.

 

 


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh