• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nakon vijećanja i glasanja sud je donio i javno objavio dana 11.11.2021.godine

  12.11.2021.

  OKRUŽNI SUD U BIJELJINI

  Broj: 12 0 K 008108 21 K

  Nakon vijećanja i glasanja sud je donio i javno objavio dana11.11.2021.godine 

   U IME REPUBLIKE SRPSKE !

  P R E S U D U

  K R I V  J E   što je: dana 24.09.2020. godine, u ranim jutarnjim satima, između 04,30 i 05,00 časova, u naselju B. broj 13/11, grad Z., došao do porodične kuće D. S. sa kojom je od ranije bio u vanbračnoj zajednici, pa pošto mu je Stana otvorila vrata, ušao je u kuću i nakon kraćeg razgovora u namjeri da je liši života, iz pištolja marke “CZ” M – 57, fabričkog broja 45879, kalibra 7,62 mm, iz neposredne blizine ispalio dva hica u pravcu oštećene dok je sjedila na kauču u dnevnom boravku, nanijevši joj prostrelne povrede grudnog koša i glave koje su prouzrokovale razorenje mozga i obilno iskrvavljenje u grudnu duplju i smrt oštećene, Optuženi: R.M., sa podacima kao u spisu dakle, drugoga lišio života čime, je počinio krivično djelo – ubistvo - iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga sud na osnovu istog zakonskog propisa a primjenom član 52. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga O S U Đ U J E na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika RS optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava i vrijeme povedeno u pritvoru od 24.09.2020.godine pa nadalje. Na osnovu člana 108. Zakona o krivičnom postupku RS oštećena Lukić Ljubenka se sa imovinsko pravnim zahtjevom upućuje na parnicu. U skladu sa članom 99. stav 4. Zakona o krivičnom postupku RS optuženi se oslobađa naknade plaćanja troškova krivičnog postupka i paušala. Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika RS od optuženog oduzima se pištolj marke „CZ“ M-57, fabričkog broja 45879, kalibra 7,62 mm, kao predmet upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela. Nakon toga sud donosi R J E Š E NJ E Prema optuženom R. M. produžava se pritvor a na osnovu člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku RS, koji može trajati po ovom rješenju do pravosnažnosti presude, a najduže dok ne protekne vrijeme trajanja kazne izrečene u prvostepenoj presudi u skladu sa čl.22. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku RS i člana 301 Zakona o krivičnom postupku RS.

  Zapisničar

  Predsjednik vijeća
   

            

  Prikazana vijest je na:
  59 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Nakon vijećanja i glasanja sud je donio i javno objavio dana 11.11.2021.godine

  12.11.2021.

  OKRUŽNI SUD U BIJELJINI

  Broj: 12 0 K 008108 21 K

  Nakon vijećanja i glasanja sud je donio i javno objavio dana11.11.2021.godine 

   U IME REPUBLIKE SRPSKE !

  P R E S U D U

  K R I V  J E   što je: dana 24.09.2020. godine, u ranim jutarnjim satima, između 04,30 i 05,00 časova, u naselju B. broj 13/11, grad Z., došao do porodične kuće D. S. sa kojom je od ranije bio u vanbračnoj zajednici, pa pošto mu je Stana otvorila vrata, ušao je u kuću i nakon kraćeg razgovora u namjeri da je liši života, iz pištolja marke “CZ” M – 57, fabričkog broja 45879, kalibra 7,62 mm, iz neposredne blizine ispalio dva hica u pravcu oštećene dok je sjedila na kauču u dnevnom boravku, nanijevši joj prostrelne povrede grudnog koša i glave koje su prouzrokovale razorenje mozga i obilno iskrvavljenje u grudnu duplju i smrt oštećene, Optuženi: R.M., sa podacima kao u spisu dakle, drugoga lišio života čime, je počinio krivično djelo – ubistvo - iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga sud na osnovu istog zakonskog propisa a primjenom član 52. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga O S U Đ U J E na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika RS optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava i vrijeme povedeno u pritvoru od 24.09.2020.godine pa nadalje. Na osnovu člana 108. Zakona o krivičnom postupku RS oštećena Lukić Ljubenka se sa imovinsko pravnim zahtjevom upućuje na parnicu. U skladu sa članom 99. stav 4. Zakona o krivičnom postupku RS optuženi se oslobađa naknade plaćanja troškova krivičnog postupka i paušala. Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika RS od optuženog oduzima se pištolj marke „CZ“ M-57, fabričkog broja 45879, kalibra 7,62 mm, kao predmet upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela. Nakon toga sud donosi R J E Š E NJ E Prema optuženom R. M. produžava se pritvor a na osnovu člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku RS, koji može trajati po ovom rješenju do pravosnažnosti presude, a najduže dok ne protekne vrijeme trajanja kazne izrečene u prvostepenoj presudi u skladu sa čl.22. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku RS i člana 301 Zakona o krivičnom postupku RS.

  Zapisničar

  Predsjednik vijeća