• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Razgledanje spisa

  Razgledanje spisa

   

  Stranke u postupku i njihovi punomoćnici mogu razgledati spise uz podnijetu molbu.
  Stranka je dužna da podnese molbu za razgledanje spisa koja sadrži broj predmeta.
  Referent za upravljanje predmetima nakon odobrenja molbe informiše stranku o vremenu kada se spisi mogu razgledati.
  Razgledanje spisa vrši se u vremenu od 07: 30 do 14:30 časova svakim radnim danom, sem u vrijeme pauze koja je od 9:30 časova do 10:00 časova.
  Za fotokopiranje sudskih spisa potrebno je odobrenje sudije.
  Za primjerak tonskog zapisa sadržaja glavnog pretresa održanog pred ovim sudom stranke su dužne uz zahtjev platiti i taksu od 5 KM i priložiti prazan CD.

  413 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1