• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Okružni sud u Bijeljini, u predmetu krivične istrage protiv osumnjičenog B.M.,

  24.11.2021.

  BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OKRUŽNI SUD U BIJELJINI

  Broj 12 0 K 008809 21 Kpp 2

  Bijeljina, 23.11.2021.godine


  Okružni sud u Bijeljini, u predmetu krivične istrage protiv osumnjičenog B.M., zbog osnovane sumnje da je učinio krivično djelo - teško ubistvo iz čl. 125. stav 1. tačka 7. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa čl. 22. istog zakonika, odlučujući o prijedlogu Okružnog javnog tužioca u B. za određivanje pritvora br. T14 0 KT 0030885 21 od 23.11.2021.godine, nakon ročišta na kojem je saslušan osumnjičeni u prisustvu njegovog branioca advokata B. S. i tužioca P.S., koje je održano dana 23.11.2021.godine i istog dana donosi, sledeće

  R J E Š E NJ E

  Prema osumnjičenom: M.B., sinu V. i majke A., rođene S., rođen .....godine u B. nastanjen u P. broj 98, Grad B., JMBG ......, po nacionalsnosti Srbin, državljanin RS-BiH, po zanimanju NK radnik, nezaposlen, neoženjen, bez djece, vojsku nije služio, po izjavi lošeg imovnog stanja, neosuđivan, iz razloga predviđenih u čl. 197. st. 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske,

  ODREĐUJE SE PRITVOR

  koji po ovom rješenju može trajati najduže mjesec dana, koji se ima računati od 22.11.2021. godine od 22,00 časa kao dana i časa lišenja slobode i može trajati najduže do 22.12.2021.godine.

  Obrazloženje

  Okružno javno tužilaštvo u B. je u podnesku br. T14 0 KT 0030885 21 od 23.11.2021. godine sudiji za prethodni postupak ovog suda stavilo prijedlog za određivanje pritvora osumnjičenom M. B..zbog osnovane sumnje da je učinio krivično – teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 7. u vezi sa čl. 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Okružni javni tužilac određivanje pritvora predlaže iz razloga propisanih u čl. 197. st. 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku RS i obrazlaže prijedlog, da je u toku istražnog postupka utvrđeno da bi osumnjičeni M. B. mogao biti izvršilac radnji krivičnog djela - teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 7. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske na način kako je to bliže opisano u prijedlogu za određivanje pritvora. Tužilac smatra da postoje svi razlozi da se osumnjičenom odredi pritvor po osnovu člana 197. stav. 1 tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske. Izjašnjavajući se o prijedlogu Okružnog javnog tužioca, branilac osumnjičenog ističe, da se u konkretnom slučaju radi o licu za koje se sumnja da je počinilo predmetno krivično djelo, ali s obzirom na njegovo psihičko stanje i sumnju u njegovu potpunu uračunljivost u vrijeme izvršenja predmetnog krivičnog djela, odbrana predlaže da se prije svega trebalo izvršiti psihijatrijsko vještačenje osumnjičenog te utvrditi njegova uračunljivost odnosno sposobnost da shvati značaj svoga djela i posledice. Odbrana smatra da u vrijeme izvršenja krivičnog djela osumnjičeni nije imao sposobnost da potpuno shvati težinu radnji svoga djela i nastale posledice. Inače, odbrana s obzirom na ovu okolnost smatra da prijedlog za određivanje pritvora nije osnovan. Izjašnjavajući se o prijedlogu za određivanje pritvora, osumnjičeni ističe da u svemu podržava odbranu svoga branioca, advokata B.S.. Nakon razmatranja prijedloga Okružnog javnog tužioca, uzimajući u obzir i stav odbrane osumnjičenog, a cijeneći sve dokaze koji su priloženi uz prijedlog, nalazim da u ovom predmetu krivične istrage u ovoj fazi krivičnog postupka su ispunjeni svi zakonski razlozi za određivanje pritvora u odnosu na osumnjičenog M. B., a koji su propisani u odredbi čl. 197. st. 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku RS. Osnovana sumnja kao prvenstveni i osnovni zakonski uslov za određivanje pritvora proizilazi iz izjava saslušanih svjedoka: maloljetnog M. K. te svjedoka G.V. oca oštećenog maloljetnika iz čijih iskaza, a koji su u cjelosti saglasni sa razlozima navedenim u prijedlogu za određivanje pritvora, kojima se obrazlaže radnja izvršenja predmetnog krivičnog djela, proizilazi postojanje osnovane sumnje da bi osumnjičeni mogao počiniti krivično djelo koje mu se stavlja na teret. I svi ostali materijalni dokazi ukazuju na činjenice iznesene u svjedočenjima naprijed navedenih svjedoka, a to su: službena zabilješka PS B. broj .... od 22.11.2021. godine, službena zabilješka PS B. I broj .... od 22.11.2021. godine, zapisnik o uviđaju PU B. broj ... od 22.11.2021. godine i službena zabilješka broj .... od 23.11.2021. godine koja je sačinjena od strane policijskih službenika PS B. I. Dakle, iz svih naprijed navedenih materijalnih dokaza i iskaza saslušanih svjedoka ovaj sud nesporno zaključuje da postoje svi elementi krivičnog djela koje se osumnjičenom stavlja na teret, odnosno da iz radnje koja je obrazložena u prijedlogu za određivanje pritvora proizilazi zaključak da bi osumnjičeni mogao biti izvršilac predmetnog krivičnog djela. Stoga, po ocjeni ovog suda u ovoj fazi krivičnog postupka postoji sasvim dovoljno dokaza za postojanje osnovane sumnje da bi osumnjičeni mogao izvršiti krivično djelo – teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 7. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Ovaj sud je cijenio i postojanje posebnih razloga za određivanje pritvora propisanih u članu 197 stav 1. tačka g) ZKP RS. Naime, pritvor po ovom zakonskom osnovu može se odrediti u vanrednim okolnostima ako je riječ o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna, a koje je posebno teško s obzirom na način izvršenja i posledice krivičnog djela, ako bi puštanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda. S obzirom na uslove propisane u citiranoj zakonskoj odredbi ovaj sud nalazi da se osumnjičeni tereti za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina i teža kazna jer se radi o krivičnom djelu teško ubistvo u pokušaju iz člana 125 stav 1. tačka 7. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Dakle, ovaj objektivni uslov propisan u ovog zakonskoj odredbi je evidentan i nesporan. Pored toga, osumnjičeni se tereti da je počinio posebno teško krivično djelo, jedno od najtežih krivičnih djela, pa s obzirom na način izvršenja i nastalu posljedicu ovog krivičnog djela, puštanje na slobodu osumnjičenog bi rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda, jer se u ovom slučaju, cijeneći sve okolnosti izvršenja krivičnog djela, radi o vanrednim okolnostima. Naime, ovaj sud je imao u vidu, cijeneći ispunjenost uslova za određivanje pritvora po ovom osnovu, našao da se radi o teškom krivičnom djelu – najtežem krivičnom djelu sa teškim posledicama za koje se osumnjičeni tereti, da je više puta ubadajući nožem pokušao lišiti života maloljetnog N. V. starosti 15 godina. Dakle, radi se o pokušaju ubistva maloljetnog lica. U ovom slučaju, pri ocjeni ovakvih okolnosti izvršenja predmetnog krivičnog djela, ovaj sud cijeni upornost koju je osumnjičeni iskazao u svojim radnjama, znajući da se radi o mladoj osobi, djetetu, pri čemu je ispoljen visok stepen društvene opasnosti u radnjama izvršenja. Pored svega djelo je učinjeno u mjestu u kome žive i oštećeni i osumnjičeni, gdje je izvršenje djela izazvalo veću uznemirenost građana tog mjesta. Na ove činjenice posebno upućuje službena zabilješka PS B. I broj ....od 23.11.2021. godine iz koje proizilazi da se iz izjava stanovnika tog mjesta uočava određeni vid zabrinutosti za bezbjednost svoje djece, jer je osumnjičeni u lošim odnosima sa većinom komšija, što potvrđuju i izjave predsjednika mjesne zajednice, lokalnog sveštenika te direktora lokalne osnovne škole, koji ne isključuju mogućnost i protesta tih žitelja zbog ranijeg ponašanja osumnjičenog. Prilikom ocjene postojanja zakonom propisanih razloga za određivanje pritvora, ovaj sud je imao, pored zakonom propisanih uslova, u vidu i naprijed navedene činjenice koje se odnose na raniji život i ponašanje osumnjičenog u toj lokalnoj sredini. Prilikom ocjene svih činjenica koje se odnose na postojanje osnovane sumnje za predmetno krivično djelo i utvrđivanja posebnih razloga za određivanje pritvora, ovaj sud je imao u vidu i razlog koji je odbrana istakla, a koji se odnosi na uračunljivost osumnjičenog u vrijeme izvršenja krivičnog djela, predlažući da je prije određivanja pritvora bilo potrebno psihijatrijsko vještačenje osumnjičenog. Ni za ovaj sud nisu sporne činjenice koje se odnose na postojanje uračunljivosti osumnjičenog, odnosno utvrđivanje stepena njegove uračunljivosti, ali s obzirom da se radi o istražnom postupku sud smatra da u ovoj fazi krivičnog postupka postoji dovoljno razloga za određivanje pritvora, a stvar je daljeg krivičnog postupka u okviru kojeg će se izvršiti psihijatrijsko vještačenje osumnjičenog što je u suštini i prijedlog tužilaštva. S obzirom na sve naprijed navedene okolnosti, ovaj sud nalazi da je mjera pritvora u ovom slučaju neophodna da bi se obezbjedilo prisustvo osumnjičenog u ovom postupku, a i radi daljeg uspješnog vođenja istog.

  PRAVNA POUKA:

  Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba vijeću ovog suda iz člana 24. stav 5. ZKP RS u roku od 24 časa od časa prijema rješenja.

  Sudija za prethodni postupak           

  Prikazana vijest je na:
  47 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Okružni sud u Bijeljini, u predmetu krivične istrage protiv osumnjičenog B.M.,

  24.11.2021.

  BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OKRUŽNI SUD U BIJELJINI

  Broj 12 0 K 008809 21 Kpp 2

  Bijeljina, 23.11.2021.godine


  Okružni sud u Bijeljini, u predmetu krivične istrage protiv osumnjičenog B.M., zbog osnovane sumnje da je učinio krivično djelo - teško ubistvo iz čl. 125. stav 1. tačka 7. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa čl. 22. istog zakonika, odlučujući o prijedlogu Okružnog javnog tužioca u B. za određivanje pritvora br. T14 0 KT 0030885 21 od 23.11.2021.godine, nakon ročišta na kojem je saslušan osumnjičeni u prisustvu njegovog branioca advokata B. S. i tužioca P.S., koje je održano dana 23.11.2021.godine i istog dana donosi, sledeće

  R J E Š E NJ E

  Prema osumnjičenom: M.B., sinu V. i majke A., rođene S., rođen .....godine u B. nastanjen u P. broj 98, Grad B., JMBG ......, po nacionalsnosti Srbin, državljanin RS-BiH, po zanimanju NK radnik, nezaposlen, neoženjen, bez djece, vojsku nije služio, po izjavi lošeg imovnog stanja, neosuđivan, iz razloga predviđenih u čl. 197. st. 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske,

  ODREĐUJE SE PRITVOR

  koji po ovom rješenju može trajati najduže mjesec dana, koji se ima računati od 22.11.2021. godine od 22,00 časa kao dana i časa lišenja slobode i može trajati najduže do 22.12.2021.godine.

  Obrazloženje

  Okružno javno tužilaštvo u B. je u podnesku br. T14 0 KT 0030885 21 od 23.11.2021. godine sudiji za prethodni postupak ovog suda stavilo prijedlog za određivanje pritvora osumnjičenom M. B..zbog osnovane sumnje da je učinio krivično – teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 7. u vezi sa čl. 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Okružni javni tužilac određivanje pritvora predlaže iz razloga propisanih u čl. 197. st. 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku RS i obrazlaže prijedlog, da je u toku istražnog postupka utvrđeno da bi osumnjičeni M. B. mogao biti izvršilac radnji krivičnog djela - teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 7. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske na način kako je to bliže opisano u prijedlogu za određivanje pritvora. Tužilac smatra da postoje svi razlozi da se osumnjičenom odredi pritvor po osnovu člana 197. stav. 1 tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske. Izjašnjavajući se o prijedlogu Okružnog javnog tužioca, branilac osumnjičenog ističe, da se u konkretnom slučaju radi o licu za koje se sumnja da je počinilo predmetno krivično djelo, ali s obzirom na njegovo psihičko stanje i sumnju u njegovu potpunu uračunljivost u vrijeme izvršenja predmetnog krivičnog djela, odbrana predlaže da se prije svega trebalo izvršiti psihijatrijsko vještačenje osumnjičenog te utvrditi njegova uračunljivost odnosno sposobnost da shvati značaj svoga djela i posledice. Odbrana smatra da u vrijeme izvršenja krivičnog djela osumnjičeni nije imao sposobnost da potpuno shvati težinu radnji svoga djela i nastale posledice. Inače, odbrana s obzirom na ovu okolnost smatra da prijedlog za određivanje pritvora nije osnovan. Izjašnjavajući se o prijedlogu za određivanje pritvora, osumnjičeni ističe da u svemu podržava odbranu svoga branioca, advokata B.S.. Nakon razmatranja prijedloga Okružnog javnog tužioca, uzimajući u obzir i stav odbrane osumnjičenog, a cijeneći sve dokaze koji su priloženi uz prijedlog, nalazim da u ovom predmetu krivične istrage u ovoj fazi krivičnog postupka su ispunjeni svi zakonski razlozi za određivanje pritvora u odnosu na osumnjičenog M. B., a koji su propisani u odredbi čl. 197. st. 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku RS. Osnovana sumnja kao prvenstveni i osnovni zakonski uslov za određivanje pritvora proizilazi iz izjava saslušanih svjedoka: maloljetnog M. K. te svjedoka G.V. oca oštećenog maloljetnika iz čijih iskaza, a koji su u cjelosti saglasni sa razlozima navedenim u prijedlogu za određivanje pritvora, kojima se obrazlaže radnja izvršenja predmetnog krivičnog djela, proizilazi postojanje osnovane sumnje da bi osumnjičeni mogao počiniti krivično djelo koje mu se stavlja na teret. I svi ostali materijalni dokazi ukazuju na činjenice iznesene u svjedočenjima naprijed navedenih svjedoka, a to su: službena zabilješka PS B. broj .... od 22.11.2021. godine, službena zabilješka PS B. I broj .... od 22.11.2021. godine, zapisnik o uviđaju PU B. broj ... od 22.11.2021. godine i službena zabilješka broj .... od 23.11.2021. godine koja je sačinjena od strane policijskih službenika PS B. I. Dakle, iz svih naprijed navedenih materijalnih dokaza i iskaza saslušanih svjedoka ovaj sud nesporno zaključuje da postoje svi elementi krivičnog djela koje se osumnjičenom stavlja na teret, odnosno da iz radnje koja je obrazložena u prijedlogu za određivanje pritvora proizilazi zaključak da bi osumnjičeni mogao biti izvršilac predmetnog krivičnog djela. Stoga, po ocjeni ovog suda u ovoj fazi krivičnog postupka postoji sasvim dovoljno dokaza za postojanje osnovane sumnje da bi osumnjičeni mogao izvršiti krivično djelo – teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 7. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Ovaj sud je cijenio i postojanje posebnih razloga za određivanje pritvora propisanih u članu 197 stav 1. tačka g) ZKP RS. Naime, pritvor po ovom zakonskom osnovu može se odrediti u vanrednim okolnostima ako je riječ o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna, a koje je posebno teško s obzirom na način izvršenja i posledice krivičnog djela, ako bi puštanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda. S obzirom na uslove propisane u citiranoj zakonskoj odredbi ovaj sud nalazi da se osumnjičeni tereti za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina i teža kazna jer se radi o krivičnom djelu teško ubistvo u pokušaju iz člana 125 stav 1. tačka 7. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Dakle, ovaj objektivni uslov propisan u ovog zakonskoj odredbi je evidentan i nesporan. Pored toga, osumnjičeni se tereti da je počinio posebno teško krivično djelo, jedno od najtežih krivičnih djela, pa s obzirom na način izvršenja i nastalu posljedicu ovog krivičnog djela, puštanje na slobodu osumnjičenog bi rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda, jer se u ovom slučaju, cijeneći sve okolnosti izvršenja krivičnog djela, radi o vanrednim okolnostima. Naime, ovaj sud je imao u vidu, cijeneći ispunjenost uslova za određivanje pritvora po ovom osnovu, našao da se radi o teškom krivičnom djelu – najtežem krivičnom djelu sa teškim posledicama za koje se osumnjičeni tereti, da je više puta ubadajući nožem pokušao lišiti života maloljetnog N. V. starosti 15 godina. Dakle, radi se o pokušaju ubistva maloljetnog lica. U ovom slučaju, pri ocjeni ovakvih okolnosti izvršenja predmetnog krivičnog djela, ovaj sud cijeni upornost koju je osumnjičeni iskazao u svojim radnjama, znajući da se radi o mladoj osobi, djetetu, pri čemu je ispoljen visok stepen društvene opasnosti u radnjama izvršenja. Pored svega djelo je učinjeno u mjestu u kome žive i oštećeni i osumnjičeni, gdje je izvršenje djela izazvalo veću uznemirenost građana tog mjesta. Na ove činjenice posebno upućuje službena zabilješka PS B. I broj ....od 23.11.2021. godine iz koje proizilazi da se iz izjava stanovnika tog mjesta uočava određeni vid zabrinutosti za bezbjednost svoje djece, jer je osumnjičeni u lošim odnosima sa većinom komšija, što potvrđuju i izjave predsjednika mjesne zajednice, lokalnog sveštenika te direktora lokalne osnovne škole, koji ne isključuju mogućnost i protesta tih žitelja zbog ranijeg ponašanja osumnjičenog. Prilikom ocjene postojanja zakonom propisanih razloga za određivanje pritvora, ovaj sud je imao, pored zakonom propisanih uslova, u vidu i naprijed navedene činjenice koje se odnose na raniji život i ponašanje osumnjičenog u toj lokalnoj sredini. Prilikom ocjene svih činjenica koje se odnose na postojanje osnovane sumnje za predmetno krivično djelo i utvrđivanja posebnih razloga za određivanje pritvora, ovaj sud je imao u vidu i razlog koji je odbrana istakla, a koji se odnosi na uračunljivost osumnjičenog u vrijeme izvršenja krivičnog djela, predlažući da je prije određivanja pritvora bilo potrebno psihijatrijsko vještačenje osumnjičenog. Ni za ovaj sud nisu sporne činjenice koje se odnose na postojanje uračunljivosti osumnjičenog, odnosno utvrđivanje stepena njegove uračunljivosti, ali s obzirom da se radi o istražnom postupku sud smatra da u ovoj fazi krivičnog postupka postoji dovoljno razloga za određivanje pritvora, a stvar je daljeg krivičnog postupka u okviru kojeg će se izvršiti psihijatrijsko vještačenje osumnjičenog što je u suštini i prijedlog tužilaštva. S obzirom na sve naprijed navedene okolnosti, ovaj sud nalazi da je mjera pritvora u ovom slučaju neophodna da bi se obezbjedilo prisustvo osumnjičenog u ovom postupku, a i radi daljeg uspješnog vođenja istog.

  PRAVNA POUKA:

  Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba vijeću ovog suda iz člana 24. stav 5. ZKP RS u roku od 24 časa od časa prijema rješenja.

  Sudija za prethodni postupak