Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Bijeljini

 

Aktuelnosti

OBJAVA PRESUDE ZBOG KRIVIČNOG DJELA – UBISTVO NA MAH

Nakon vijećanja i glasanja, sud donosi i javno objavljuje dana, 25.05.2021.godine presudu kojom se optuženi Bojkić Đorđo osuđuje na kaznu zatvora od 9 (devet) godina. Na osnovu člana 59. KZ-ka RS u izrečenu kaznu uračunava se i vrijeme provedeno u pritvoru od 18.05.2018. godine pa nadalje. Na osnovu člana 99. stav 4. Zakona o krivičnom postupku RS optuženi se oslobađa dužnosti da naknadi troškove krivičnog postupka u iznosu od 29.476,03 KM kao i troškove paušala pa isti padaju na teret budžets

01.06.2021.

UKINUTA PRESUDA ZBOG KRIVIČNOG DJELA – NEDOZVOLJENA TRGOVINA

Okružni sud u Bijeljini je svojim rješenjem ukinuo je presudu Osnovnog suda u Bijeljini, protiv lica N.M., zbog krivičnog djela nedozvoljena trgovina.

31.05.2021.

POTVRĐENA PRESUDA ZBOG KRIVIČNOG DJELA TJELESNA POVREDA I OŠTEĆENJE TUĐE STVARI 21.05.2021.

više

Pozdravna riječ

Okružni sud u Bijeljini

Ovdje se možete informisati o sjedištu,radu i uslugama koje Okružni sud u Bijeljini u okviru svoje nadležnosti pruža građanima.

03.09.2010.

više

Sudski predmeti - online
Brzi linkovi
Video-konferencioni sistem u pravosuđu BiH
Često postavljana pitanja

Uvjerenje o nekažnjavanju

Saznajte gdje i kako možete dobiti uvjerenje o nekažnjavanju.

05.10.2010.

više