Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Bijeljini

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Okružni sud u Bijeljini

Naziv suda : Okružni sud u Bijeljini

Predsjednik suda : Zoran Džida

Podpredsjednici suda :

Zamjenik predsjednika suda :

Adresa : Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina

Telefon : 055 201 885 - centrala

Telefaks : 055 205 250

Elektronska pošta : oksud-bijeljina@pravosudje.ba

Web stranica : https://oksud-bijeljina.pravosudje.ba

Radno vrijeme : 07:00-15:00

Osoba za odnose s javnošću : Milomir Čodo

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 055/201 885 lok.116

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : oksud-bijeljina@pravosudje.ba

Službenik za informisanje : Milomir Čodo

Kontakt telefon službenika za informisanje : 055/201 885 lok.116

Kontakt e-mail službenika za informisanje : oksud-bijeljina@pravosudje.ba