Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Bijeljini

Aktuelnosti

   1 - 6 / 56  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
OBJAVA PRESUDE ZBOG KRIVIČNOG DJELA – UBISTVO NA MAH

OBJAVA PRESUDE ZBOG KRIVIČNOG DJELA – UBISTVO NA MAH

Nakon vijećanja i glasanja, sud donosi i javno objavljuje dana, 25.05.2021.godine presudu kojom se optuženi Bojkić Đorđo osuđuje na kaznu zatvora od 9 (devet) godina. Na osnovu člana 59. KZ-ka RS u izrečenu kaznu uračunava se i vrijeme provedeno u pritvoru od 18.05.2018. godine pa nadalje. Na osnovu člana 99. stav 4. Zakona o krivičnom postupku RS optuženi se oslobađa dužnosti da naknadi troškove krivičnog postupka u iznosu od 29.476,03 KM kao i troškove paušala pa isti padaju na teret budžets

01.06.2021.

UKINUTA PRESUDA ZBOG KRIVIČNOG DJELA – NEDOZVOLJENA TRGOVINA

UKINUTA PRESUDA ZBOG KRIVIČNOG DJELA – NEDOZVOLJENA TRGOVINA

Okružni sud u Bijeljini je svojim rješenjem ukinuo je presudu Osnovnog suda u Bijeljini, protiv lica N.M., zbog krivičnog djela nedozvoljena trgovina.

31.05.2021.

POTVRĐENA PRESUDA ZBOG KRIVIČNOG DJELA TJELESNA POVREDA I OŠTEĆENJE TUĐE STVARI

POTVRĐENA PRESUDA ZBOG KRIVIČNOG DJELA TJELESNA POVREDA I OŠTEĆENJE TUĐE STVARI

Okružni sud u Bijeljini je svojom presudom pravosnažno osudio lice T.P. zbog krivičnog djela tjelesna povreda i oštećenje tuđe stvari

21.05.2021.

POTVRĐENA PRESUDA ZBOG KRIVIČNOG DJELA PREVARA

POTVRĐENA PRESUDA ZBOG KRIVIČNOG DJELA PREVARA

Okružni sud u Bijeljini je svojom presudom pravosnažno osudio lice R.D. zbog krivičnog djela prevara

20.05.2021.

POTVRĐENA PRESUDA ZBOG KRIVIČNOG DJELA UGROŽAVANJA JAVNOG SAOBRAĆAJA

POTVRĐENA PRESUDA ZBOG KRIVIČNOG DJELA UGROŽAVANJA JAVNOG SAOBRAĆAJA

Okružni sud u Bijeljini je svojom presudom pravosnažno osudio lice N.M. zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja

18.05.2021.

Odbacuje se sporazum o prizananju krivice

Odbacuje se sporazum o prizananju krivice

Na ročištu za priznanju krivice održanom 24.02.2021. u Okružnom sudu u Bijeljini, u predmetu broj 12 0 K 008345 21 Kps

25.02.2021.

   1 - 6 / 56  >