Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Ogledni primjeri sudskih i tužilačkih odluka

   1 - 6 / 8  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Koliko je oglednih tužilačkih akata razvijeno?

Koliko je oglednih tužilačkih akata razvijeno?

Ukupno je razvijeno 29 oglednih tužilačkih akata.

16.12.2008.

Ko je uključen u izradu tužilačkih oglednih primjera?

Ko je uključen u izradu tužilačkih oglednih primjera?

Ogledne primjere od interesa za tužioce izrađuju 7 iskusnih tužilaca iz Federalnog, Republičkog i Državnog tužilaštva.

23.05.2008.

Ko je uključen u izradu oglednih primjera sudskih odluka?

Ko je uključen u izradu oglednih primjera sudskih odluka?

Kao partneri u realizaciji ovog projekta agnažovano je 16 vrhunskih sudija iz vrhovnih sudova, Kantonalnog suda Mostar i Okružnog suda u Trebinju. Svi izrađeni ogledni primjeri su verifikovani od strane Stalne komisije za Centar.

23.05.2008.

Kojim se principima rukovodilo prilikom definiranje koji će se ogledni primjeri sudskih odluka razviti?

Kojim se principima rukovodilo prilikom definiranje koji će se ogledni primjeri sudskih odluka razviti?

Želja nam je bila da u saradnji sa iskusnim praktičarima definiramo najčešće greške koje se prave prilikom izrade sudskih odluka, kako u formalnom, tako i materijalnom smislu. Imajući ovo u vidu definisani su pravni instituti koji su obrađeni u oglednim primjerima prvostepenih presuda.

23.05.2008.

Koliko je oglednih primjera sudskih odluka razvijeno?

Koliko je oglednih primjera sudskih odluka razvijeno?

Do danas je razvijeno ukupno 42 prvostepene odluke iz krivične oblasti i 59 prvostepenih odluka iz građanske oblasti.

23.05.2008.

Kome su namjenjeni ogledni primjeri sudskih odluka?

Kome su namjenjeni ogledni primjeri sudskih odluka?

Primjeri su prije svega namjenjeni mladim, neiskusnim sudijama prvostepenih sudova jer ih praktično upućuju koji sadržaj pismeno izrađene prvostepene presude zadovoljava i izražava pravilnu primjenu pravila postupka i materijalnog prava.

23.05.2008.

   1 - 6 / 8  >