Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Bivši članovi VSTV-a BiH

   1 - 16 / 26  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Jadranka Lokmić-Misirača

Jadranka Lokmić-Misirača

zamjenik glavnog tužioca, Tužilaštvo BiH; potpredsjednik VSTV-a BiH; mandat: 11.2016–11.2020. (Zamijenila je 19.6.2013. godine Fadilu Amidžić na mjestu potpredsjednice VSTV-a BiH, koja je, 17.6.2013. godine podnijela ostavku na ovu poziciju. Na mjestu člana VSTV-a BiH zamjenila je Biljanu Simeunović, tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, kojoj je, 3.11.2012. godine, istekao mandat.)

Ružica Jukić

Ružica Jukić

sudija, Općinski sud u Tuzli; potpredsjednik VSTV-a BiH; mandat: 06.2014 – 06.2020. (Ružica Jukić, sudija Općinskog suda u Tuzli, zamijenila je Danijelu Mikić, sudiju Općinskog suda u Sarajevu, kojoj je, 3.6.2012. godine, istekao mandat na mjesto člana VSTV-a BiH.)

Zijad Kadrić

Zijad Kadrić

sudija, Apelacioni sud Brčko Distrikta BiH; član VSTV-a BiH; mandat: 4.2013-4.2017. (Zijad Kadrić, sudija Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, zamijenio je Zekeriju Mujkanovića, glavnog tužioca Tužilaštva Brčko Distrikta BiH, kojem je, 31.3.2009. godine, istekao mandat na mjesto člana VSTV BiH-a i potpredsjednika VSTV-a BiH.)

Goran Radević

Goran Radević

sudija, Sud Bosne i Hercegovine; član VSTV-a BiH; mandat: 2.2013-2.2017. (Goran Radević, sudija Suda BiH, zamjenio je, na mjestu člana VSTV-a BiH Darku Samardžića, sudiju Suda BiH, koji je u decembru 2012. godine, podnio ostavku na dužnost člana VSTV-a BiH.)

Alma Džaferović

Alma Džaferović

tužilac, Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona; član VSTV-a BiH; mandat: 9.2013-9.2017. (Alma Džaferović, tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, zamjenila je, na mjestu člana VSTV-a BiH Fadilu Amidžić, zamjenicu glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, koja je u julu 2013. godine, podnijela ostavku na dužnost člana VSTV-a BiH.)

Obren Bužanin

Obren Bužanin

sudija Vrhovnog suda RS; član VSTV-a BiH; mandat: 9.2011-9.2015. (Obren Bužanin, sudija Vrhovnog suda RS, zamjenio je Staku Gojković, sudiju Vrhovnog suda RS.)

Ilijas Midžić

Ilijas Midžić

advokat, izabran od strane Advokatske komore FBiH; član VSTV-a BiH; mandat: 01.2013-01.2017. (Ilijas Midžić, advokat iz Bihaća, izabran je za člana VSTV-a BiH ispred Advokatske komore FBiH, umjesto Asima Crnalića kojem je mandat na mjesto člana VSTV-a BiH istekao u januaru 2013. godine.)

Jadranka Ivanović

Jadranka Ivanović

advokat, izabrana od Advokatske komore RS; mandat: 6.2015. – 6.2019. (Jadranka Ivanović, advokat, zamijenila je, na mjestu člana VSTV-a BiH, Jovana S. Čizmovića, advokata, kojem je, u junu 2015. godine, istekao mandat na mjesto člana VSTV-a BiH.)

Milana Popadić

Milana Popadić

pomoćnik ministra, Ministarstvo pravde BiH; član VSTV-a BiH; mandat: 12.2012-12.2016. (Milana Popadić zamjenila je advokata Zdravka Rajića, kojem je 17. jula 2012. godine istakao mandat na mjesto člana VSTV-a BiH.) Podnijela ostavku na mjesto člana VSTV-a BiH u septembru 2016. godine.

Zdravko Rajić

Zdravko Rajić

advokat, izabran od strane Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH; član VSTV-a BiH; mandat: 10.2012-10.2016. (Zdravko Rajić zamjenio je 23.10.2012. godine advokata Zahida Kovača kojem je u julu 2012. godine istekao mandat na mjesto člana VSTV-a BiH.)

Milijana Buha

Milijana Buha

doc.dr. Milijana Buha, Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci, izabrana od strane Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH; član VSTV-a BiH; mandat: 10.2016-10.2020. (Milijana Buha zamijenila je 24.10.2016. godine advokata Zdravka Rajića kojem je u oktobru 2016. godine istekao mandat na mjesto člana VSTV-a BiH.)

Violanda Šubarić

Violanda Šubarić

sudija Vrhovnog suda RS; član VSTV-a BiH - mandat: 9.2015-9.2019. (Violanda Šubarić, sudija Vrhovnog suda RS, zamjenila je na mjestu člana VSTV-a BiH Obrena Bužanina, sudiju Vrhovnog suda RS, kojem je u septembru 2015. godine istekao mandat na mjesto člana VSTV-a BiH.)

Jovan S. Čizmović

Jovan S. Čizmović

advokat, izabran od strane Advokatske komore RS; član VSTV-a BiH; mandat: 6.2011-6.2015. (Jovan S. Čizmović, advokat, zamijenio je, na mjestu člana VSTV-a BiH, Zlatka Kneževića, advokata, koji je, u junu 2011. godine, podnio ostavku na dužnost člana VSTV-a BiH.)

Mirsada Hadžić

Mirsada Hadžić

tužilac, Okružno tužilaštvo u Banja Luci; član VSTV-a BiH; mandat: 02.2011-02.2015. (Mirsada Hadžić, tužilac Okružnog tužilaštva u Banja Luci, zamijenila je, na mjestu člana VSTV-a BiH, Goranu Zlatković, tužioca Okružnog tužilaštva u Doboju, koja je, u februaru 2011. godine, podnijela ostavku na dužnost člana VSTV-a BiH.)

Amir Jaganjac

Amir Jaganjac

predsjednik Vrhovnog suda FBiH; član VSTV BiH; mandat: 06.2012-06.2016. Podnio ostavku na mjesto člana VSTV-a BiH u januaru 2013. godine.

Svetlana Brković

Svetlana Brković

tužilac, Republičko tužilaštvo RS; član VSTV BiH; mandat: 6.2012-6.2016. (Svetlana Brković, tužilac Republičkog tužilaštva RS, zamijenila je Amora Bukića, glavnog republičkog tužioca Republičkog tužilaštva RS, kojem je, 3.6.2008. godine, istekao mandat na mjesto člana VSTV BiH.) Podnijela ostavku na mjesto člana VSTV-a BiH u septembru 2014. godine.

   1 - 16 / 26  >