Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Bijeljini

mail print fav manja slovaveca slova

Razgledanje spisa

 

Stranke u postupku i njihovi punomoćnici mogu razgledati spise uz podnijetu molbu.
Stranka je dužna da podnese molbu za razgledanje spisa koja sadrži broj predmeta.
Referent za upravljanje predmetima nakon odobrenja molbe informiše stranku o vremenu kada se spisi mogu razgledati.
Razgledanje spisa vrši se u vremenu od 07: 30 do 14:30 časova svakim radnim danom, sem u vrijeme pauze koja je od 9:30 časova do 10:00 časova.
Za fotokopiranje sudskih spisa potrebno je odobrenje sudije.
Za primjerak tonskog zapisa sadržaja glavnog pretresa održanog pred ovim sudom stranke su dužne uz zahtjev platiti i taksu od 5 KM i priložiti prazan CD.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh