Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Bijeljini

mail print fav manja slovaveca slova

ODREĐEN PRITVOR OSUMNJIČENOJ ZA KRIVIČNO DJELO TEŠKO UBISTVO

28.08.2020.

ODREĐEN PRITVOR OSUMNJIČENOJ ZA KRIVIČNO DJELO TEŠKO UBISTVO

Okružni sud u Bijeljini je dana 26.08.2020. godine donio rješenje kojim je odredio pritvor prema osumnjičenoj  R.K. zbog osnovane sumnje da je učinila krivično djelo – teško ubistvo – iz člana 125  stav 1. tačka 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor je određen iz razloga propisanih u članu 197 stav 1 tačka v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, koji se ima računati od 25.08.2020. godine od 20,00 časova, kao dana i časa lišenja slobode i može trajati do 25.09.2020. godine, dakle najduže jedan mjesec.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

OSUMNJIČENIM ZA KRIVIČNO DJELO RAZBOJNIŠTVO ODREĐEN PRITVOR

28.08.2020.

OSUMNJIČENIM ZA KRIVIČNO DJELO RAZBOJNIŠTVO ODREĐEN PRITVOR

Okružni sud u Bijeljini je dana 27.08.2020. godine donio rješenje kojim je odredio pritvor prema osumnjičenim  R.R. i E.V. zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo – razbojništvo – iz člana 227 stav 2 u vezi sa stavom 1 i članom 37 Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Prema osumnjičenom R.R. pritvor je određen iz razloga propisanih u članu 197 stav 1 tačka v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a prema osumnjičenom E.V. iz razloga propisanih u članu 197 stav 1 tačka g) istog zakona, koji se prema ovom rješenju osumnjičenom R.R. ima računati 26.08.2020. godine u 13,55 časova, a prema osumnjičenom E.V. počev od 26.08.2020. godine u 12,15 časova, kao dana i časa lišenje slobode i može trajati najduže mjesec dana, odnosno do 26.09.2020. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

ODREĐEN PRITVOR OSUMNJIČENOM ZA KRIVIČNO DJELO RAZBOJNIŠTVO

24.08.2020.

ODREĐEN PRITVOR OSUMNJIČENOM ZA KRIVIČNO DJELO RAZBOJNIŠTVO

Okružni sud u Bijeljini je dana 22.08.2020. godine donio rješenje kojim je odredio pritvor prema osumnjičenom K.B. zbog osnovane sumnje   da je učinio krivično djelo – razbojništvo – iz člana 227 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor je određen iz razloga propisanih u članu 197 stav 1 tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, koji se ima računati od 21.08.2020. godine od 14,45 časova, kao dana i časa lišenja slobode i može trajati najduže mjesec dana.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Nakon vijećanja i glasanja sud donosi i javno objavljuje dana 02.07.2020. godine

03.07.2020.

Nakon vijećanja i glasanja Okružni sud u Bijeljini je donio  i javno  dana 02.07.2020. godine  objavio presudu kojom su optuženi:    SPASOJE VIDAKOVIĆ i  KOJO NIKOLIĆ,  oglašeni krivim.

Prema odluci suda Spasoje Vidaković je, počinio krivično djelo- obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. st. 3. u vezi sa st. 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske (u daljem tekstu: KZ-nika RS) u sticaju sa krivičnim djelom-Upoznavanje djece s pornografijom iz člana 177. st. 1. KZ-nika RS

Takođe prema odluci suda Kojo Nikolić je, počinio krivično djelo- Obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. st. 3. u vezi sa st. 1. KZ-nika RS u sticaju sa krivičnim djelom-upoznavanje djece s pornografijom iz člana 177. st. 1. KZ-nika RS.
 
pa im je sud na osnovu istog zakonskog propisa, a primjenom člana  42., 46., 52.  KZ-nika RS, utvrdio krivične sankcije i to:


    Spasoju Vidakoviću

- za krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz čl. 172. st. 3. KZ–nika    RS kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina
- za krivično djelo – upoznavanje djece sa pornografijom iz čl. 177. st. 1. KZ-nika RS, kaznu        zatvora u trajanju od 1 (jjedne) godine

te ga je, u skladu sa odredbom člana 56 stav 2 tačka 3. KZ-nika RS,  osudio na jedinstvenu  kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina i 6 (šest) mjeseci

  Koji Nikoliću

- za krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz čl. 172. st. 3. KZ–nika    RS kaznu zatvora u trajanju od  10 (deset) godina
- za krivično djelo – upoznavanje djece sa pornografijom iz čl. 177. st. 1. KZ-nika RS, kaznu          zatvora u trajanju od  1 (jedne) godine

te ga je  u skladu sa odredbom člana 56 stav 2 tačka 3. KZ-nika RS, osudio na jedinstvenu kaznu od10 (deset) godina i  6 (šest) mjeseci

Na osnovu člana 59. KZ-nika RS optuženima Spasoji Vidakoviću i Koji Nikoliću u izrečenu kaznu uračunava se i vrijeme provedeno u pritvoru od 23.07.2019. godine do 01.04.2020.godine i od 15.04.2020.godine pa nadalje.

Nakon toga sud je donio i rješenje kojim se prema optuženima Spasoji Vidakoviću i Koji Nikoliću,  produžava pritvor a iz razloga propisanih u čl. 197. st. 1. tačka g) ZKP RS u vezi sa čl. 203. istog zakona, koji može trajati po ovom rješenju najduže do 02.04.2021.godine.               


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

NEDOVOLJNO DOKAZA ZA ODREĐIVANJE PRITVORA ZBOG UBISTVA U UGLJEVIKU

24.02.2020.

NEDOVOLJNO DOKAZA ZA ODREĐIVANJE PRITVORA ZBOG UBISTVA U UGLJEVIKU

 

Okružni sud u Bijeljini je odlučujući po prijedlogu Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina za određivanje pritvora prema osumnjičenom  M. D. zbog krivičnog djela – ubistvo - iz člana 124 stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, nakon održanog ročišta dana 20.02.2020. godine donio rješenje kojim se predlog Okružnog javnog tužilaštva za određivanje pritvora prema osumljičenom M.D. odbija, te se isti odmah ima pustiti na slobodu.  Prema stavu ovog suda do sada prikupljeni dokazi, objektivne i subjektivne prirode, osim činjenice, da je pokojni S. S. nasilno lišen života u svojoj kući (zagušenjem, stezanjem vrata rukama druge osobe), ne ukazuju na bilo koju osobu (i osumnjičenog), kao počinioca tih radnji u suštini se radi samo o nepotvrđenim indicijama, nedovoljnim za uspostavljanje bilo kakve razumne veze između usmrćenja pokojnog S.S. i osumnjičenog kao izvršioca tih radnji.

Dokazi priloženi uz prijedlog za određivanje pritvora osumnjičenom, ne ukazuju na postojanje osnovane (razumne) sumnje, da je osumnjičeni počinio djelo za koje se tereti, temeljem odredbe 204 stav 7. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske sud je odbio prijedlog tužioca za određivanje pritvora, te naložio puštanje osumnjičenog na slobodu, ne upuštajući se u ocjenu osnovanosti posebnog razloga za pritvor iz člana 197 stav 1. tačka g) ZKP-a RS.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Okružni sud u Bijeljini dana 17.10.2019. godine, donio je i javno objavio presudu

18.02.2020.

Okružni sud u Bijeljini dana 17.10.2019. godine, donio je i javno objavio presudu  kojom je optuženi J.S oglašen krivim zbog izvršenja krivinog djela u realnom sticaju neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga – iz člana 207 stav 1. KZRS i, krivičnog djela – omogućavanje uživanja opojnih droga – iz člana 208 stav 2. u vezi sa stavom 1.  KZ RS, pa mu sud temeljem istih i odredbi člana 53, člana 54 i člana 56 KZRS, na osnovu Sproazuma o priznanju krivice izrekao jedisnstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 ( jedne) godine i 6 (mjeseci) zatvora.

Osuđeni je na osnovu člana 99 stav 4. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oslobađen od obaveze naknade troškova krivičnog postupka.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh