Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Odjel za pravosudnu upravu

Sudski sistem u Bosni i Hercegovini se, ne uključujući ustavne sudove, sastoji od 67 sudova:

  • 48 prvostepenih sudova (28 u FBiH, 19 u RS-u i jedan u Brčko Distriktu BiH), 
  • 16 drugostepenih sudova (10 u FBiH, 5 u RS-u i jedan u Brčko Distriktu BiH), 
  • dva entitetska vrhovna suda, i 
  • Suda BiH.

Tužilački sistem  sastoji se od 20 tužilaštava:

  • 10 kantonalnih u FBiH, 
  • 5 okružnih u RS-u,
  • Okružnog tužilaštva Banja Luka Posebnog odjeljenja za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala – Specijalnog tužilaštva,
  • Tužilaštva Brčko Distrikta BiH, 
  • 2 entitetska tužilaštva, i 
  • Tužilaštva BiH.

Ključne nadležnosti VSTS-a BiH u oblasti pravosudne uprave odnose se na odobravanje i praćenje primjene pravilnika o unutrašnjem poslovanju sudova i tužilaštava, utvrđivanje kriterija za ocjenjivanje rada sudija i tužilaca i kriterija za rad sudova i tužilaštava, kao i utvrđivanje broja nosilaca pravosudnih funkcija nakon konsultacija sa predsjednikom suda ili glavnim tužiocem, te nadležnim ministarstvima pravde i finansija.

U izvršenju ovih nadležnosti i realizaciji svih drugih aktivnosti koje su usmjerene na povećanje efikasnosti rada sudova i tužilaštava, VSTS-u BiH podršku pruža Stalna komisija za pravosudnu upravu, uz pomoć Odjeljenja za pravosudnu upravu Sekretarijata VSTS-a BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh