Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Bijeljini

Nakon vijećanja i glasanja sud donosi i javno objavljuje dana 02.07.2020. godine

03.07.2020.

Nakon vijećanja i glasanja Okružni sud u Bijeljini je donio  i javno  dana 02.07.2020. godine  objavio presudu kojom su optuženi:    SPASOJE VIDAKOVIĆ i  KOJO NIKOLIĆ,  oglašeni krivim.

Prema odluci suda Spasoje Vidaković je, počinio krivično djelo- obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. st. 3. u vezi sa st. 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske (u daljem tekstu: KZ-nika RS) u sticaju sa krivičnim djelom-Upoznavanje djece s pornografijom iz člana 177. st. 1. KZ-nika RS

Takođe prema odluci suda Kojo Nikolić je, počinio krivično djelo- Obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. st. 3. u vezi sa st. 1. KZ-nika RS u sticaju sa krivičnim djelom-upoznavanje djece s pornografijom iz člana 177. st. 1. KZ-nika RS.
 
pa im je sud na osnovu istog zakonskog propisa, a primjenom člana  42., 46., 52.  KZ-nika RS, utvrdio krivične sankcije i to:


    Spasoju Vidakoviću

- za krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz čl. 172. st. 3. KZ–nika    RS kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina
- za krivično djelo – upoznavanje djece sa pornografijom iz čl. 177. st. 1. KZ-nika RS, kaznu        zatvora u trajanju od 1 (jjedne) godine

te ga je, u skladu sa odredbom člana 56 stav 2 tačka 3. KZ-nika RS,  osudio na jedinstvenu  kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina i 6 (šest) mjeseci

  Koji Nikoliću

- za krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz čl. 172. st. 3. KZ–nika    RS kaznu zatvora u trajanju od  10 (deset) godina
- za krivično djelo – upoznavanje djece sa pornografijom iz čl. 177. st. 1. KZ-nika RS, kaznu          zatvora u trajanju od  1 (jedne) godine

te ga je  u skladu sa odredbom člana 56 stav 2 tačka 3. KZ-nika RS, osudio na jedinstvenu kaznu od10 (deset) godina i  6 (šest) mjeseci

Na osnovu člana 59. KZ-nika RS optuženima Spasoji Vidakoviću i Koji Nikoliću u izrečenu kaznu uračunava se i vrijeme provedeno u pritvoru od 23.07.2019. godine do 01.04.2020.godine i od 15.04.2020.godine pa nadalje.

Nakon toga sud je donio i rješenje kojim se prema optuženima Spasoji Vidakoviću i Koji Nikoliću,  produžava pritvor a iz razloga propisanih u čl. 197. st. 1. tačka g) ZKP RS u vezi sa čl. 203. istog zakona, koji može trajati po ovom rješenju najduže do 02.04.2021.godine.               


 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh