Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Bijeljini

POTVRĐENA PRESUDA ZBOG KRIVIČNOG DJELA TJELESNA POVREDA I OŠTEĆENJE TUĐE STVARI

21.05.2021.

POTVRĐENA PRESUDA ZBOG KRIVIČNOG DJELA TJELESNA POVREDA I OŠTEĆENJE TUĐE STVARI


Okružni sud u Bijeljini je svojom presudom pravosnažno osudio lice  T.P. zbog krivičnog djela tjelesna povreda i oštećenje tuđe stvari

U predmetu Okružnog suda u Bijeljini broj 80 0 K 112944 21 Kž od 14.04.2021. godine potvrđena je presuda  Osnovnog suda u Bijeljini kojom je T.P. oglašen krivim zbog krivičnog djela  – tjelesna povreda iz člana 131. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, za koje je utvrđena novčana kazna u iznosu od 500 KM,  i krivičnog djela – oštećenje tuđe stvari iz člana 240. stav 1. istog zakonika, za koje je utvrđena novčana kazna u iznosu od 400 KM, te  primjenom odredbe člana 56. stav 2. tačka 5. Krivičnog zakonika Republike Srpske osuđen na jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 700 KM koju je dužan platiti u roku od dva mjeseca od dana pravosnažnosti presude. Obavezan je optuženi da nadoknadi troškove krivičnog postupka u iznosu od 120 KM i da plati paušalni iznos od 150 KM u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude, dok su oštećeni B.S. i B. S. sa imovinskopravnim zahtjevima upućeni u parnicu.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh